Nyheter

Kreativ miljøterapeut med interesse for aktivitetsbasert tilnærming

Rena Ungdoms Og Familiesenter As Avd Granlia, Ålesund, Ålesund

Da en av våre mannlige ansatte skal slutte hos oss, søker vi etter en ny miljøterapeut. Vi søker denne gangen etter en mann, på bakgrunn av arbeidets art, samt kjønnssammensetning på teamet.

Vi ønsker å knytte til oss en miljøterapeut som har et sterkt ønske om å bidra til en forandring til barnets beste.

Vi oppfordrer menn med relevant erfaring om å søke.

Ansatte ved institusjonen arbeider i medleverturnus 3-7-4-7.

Arbeidsoppgaver/ansavarsområder:

 • Oppfølging av, og ansvar for det enkelte barn/ungdom
 • Skriftlig dokumentasjon og rapportering
 • Samarbeid med den kommunale barneverntjenesten, inntaksenhet i Bufetat, foreldre og øvrig nettverk
 • Generelt miljøterapeutisk arbeid ved institusjonen
 • Praktiske oppgaver ved institusjonen
 • Egne ansvarsoppgaver må påregnes

Vil tilbyr:

 • Gode utviklingsmuligheter
 • Lønn etter kvalifikasjoner, ansiennitet og gjeldende tariff
 • Veiledning
 • Medleverturnus
 • En spennede hverdag i et godt arbeidsmiljø

Krav til kompetanse:

 • Bachelor i barnevern, vernepleie eller sosialt arbeid.
 • Andre yrkesgrupper med relevant videreutdanning kan godkjennes, som for eksempel sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid, eller lærer med videreutdanning som spesialpedagog.
 • Førerkort klasse B

Ønsket kompetanse:

 • Kjennskap til Lov om barnevern og øvrig relevant lovverk
 • God IT-kompetanse og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Erfaring fra planarbeid, utarbeidelse av planer og bruk av dette.
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge med ulike omsorgsbehov/barnevern
 • Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, psykisk helsearbeid
 • Kompetanse innen ulike aktivitetsarenaer, dette kan vært alle typer aktiviteter.

Personlige egenskaper:

 • Evne til empati, fleksibilitet og fasthet, samt evne til å stå i utfordrende situasjoner
 • Evne til å ta ansvar, og følge opp dette over tid
 • Evne til initiativ, evne til å se løsninger, samt evne til å arbeide i team
 • Aktuelle interesser mht. ungdomsgruppen, som for eksempel motorsport og friluftsliv
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt