Nyheter

Februar 2022  – Organisasjonsform

Bedriften går fra å være et kommersielt aksjeselskap til å være et ideelt aksesalskap.

Mai 2022- Innlandet

Huldreveien 25 Rena. 

Vi kan tilby hybeltiltak i Huldreveien på Rena som hjelpetiltak. Her vil beboerne få et bofellesskap med andre ungdommer og voksne ansatte. Se nærmere beskrivelse Innlandet – Huldreveien 25.

Mai 2022 – Møre og Romsdal

I bydelen Hatlevika har RUFS i dag en 4-roms leilighet som benyttes til ulike  hjelpetiltak. Dette er hjelpetiltak uavhengig av institusjonsdriften i Granlia.

Avlastning er sentralt i Hatlevika, men også ulike former for aktivitetstilbud for barn og unge som organiseres etter forespørsel fra kommunene.

Leiligheten vil også være svært godt egnet for ulike samværsordninger. Her kan kommunen gjøre en avtale om leie av leiligheten, eventuelt be RUFS om bistand om tilsyn under samværet.

For nærmere informasjon kan Gjertrud Sjømæling kontaktes på telefon 40146605 eller Odd Arne Moen på 41208579. E-post: barnevernstiltaket@rufs.no

Mai 2022 – RUFS søker etter vikarer

Både på Rena og i Ålesund har vi behov for nye vikarer som kan dekke opp kortere og lengre fraværsperioder hos de som er fast ansatt hos oss. Den som ansettes skal fortrinnsvis ha 3 årig utdannelse som barnevernspedagog, vernepleier eller sosionom. Andre med relevant utdanning kan søke, for eksempel for de som har utdannelse og erfaring fra pedagogisk eller psykososialt arbeid.

For nærmere informasjon kan Gjertrud Sjømæling kontaktes på telefon 40146605 ( Ålesund)  eller Svanhild Kvaal på telefon 401 46 602 (Rena)  E-post: barnevernstiltaket@rufs.no