Rena Ungdoms- og Familiesenter

RUFS er en en privat barnevernsinstitusjon som driver bo- og omsorgstilbud for barn og unge i aldersgruppen 7 til 20 år i Åmot i Østerdalen, og i Ålesund kommune. Ideelt aksjeselskap. Fra Desember 2021 har RUFS valgt å være organisert som et ideelt aksjeselskap. Dette betyr at all økonomisk overskudd beholdes i selskapet til formål å videreutvikle våre tjenester.

En forandring til barnets beste!

RUFS

Rena Ungdoms og familiesenter