Rena Ungdoms- og Familiesenter

RUFS er en en privat barnevernsinstitusjon som driver bo- og omsorgstilbud for barn og unge i aldersgruppen 7 til 20 år i Åmot i Østerdalen, og i Ålesund kommune.

En forandring til barnets beste!

RUFS

Rena Ungdoms og familiesenter