Motorsporttiltaket
firehjuling i full fart

Vi har et eget motorsporttiltak på RUFS med hovedvekt på motocross som gir ungdommene store og spennende utfordringer i hverdagen. Vi benytter oss av crossbanen i Haugedalen i Åmot kommune, men drar også til andre velegnede steder i distriktet. Noen av våre ungdommer deltar også i konkurranser og mesterskap.

Fra mestring til konkurranse
Målet er at ungdommene kan vise seg frem på en positiv måte, at man mestrer de fysiske og psykiske utfordringene som motorsport og spesielt hva konkurransekjøring krever av en. Dette er svært barrierebrytende for hver enkelt ungdom – ungdommene setter seg nye mål og jobber aktivt for å nå disse. Mange av våre ungdommer har også et konkurranseinstinkt, som de får stimulert.

Ikke bare en fritidsinteresse
RUFS har lang erfaring med motorsport som miljøterapeutisk virkemiddel. Dette har gitt oss en god kompetanse på området og et stort erfaringsgrunnlag som vi mener er et viktig bidrag av det tilbudet som ungdommene får her ved institusjonen.

Motorsport har en faglig begrunnelse ut ifra et virksomhetsteoretisk fundament.

Motorsporttiltaket utvides
RUFS ønsker å videreutvikle motorsport som et fremtidig tilbud for våre ungdommer.  Vi investerer i nytt utstyr, økt bemanning, kompetanseheving og metodeutvikling. I Møre og Romsdal gies i dag muligheter for trafikk- og kjøretrening på lett og mellom tung MC. For å gå opp til førerprøven, etableres det et samarbeid med en trafikkskole som er godkjente for førerkort opplæring. Dette er også et tilbud som kan organiseres på Rena.