Hjelpetiltak og konsulenttjenester

Hjelpetiltak 

Rena Ungdoms og Familiesenter har drevet barnevernsinstitusjoner siden 2021

I tillegg til institusjonsdriften har vi også gitt tilbud om øvrige tjenester til de omkringliggende kommuner.

Vi ønsker i tiden fremover å fokusere på følgende tiltak ut mot den kommunale barneverntjeneste:

  • Botilbud ved Huldreveien bofellesskap på Rena i Åmot
  • Nevroaffektiv analyse
  • Miljøterapeut i hjemmet
  • Aktivitetsbasert miljøterapi utenfor hjemmet
  • Tilsynsoppdrag

Hulderveien

Se egen beskrivelse under innlandet Rena

Nevroaffektiv analyse

I det miljøterapeutiske arbeidet ved institusjonen og fosterhjem benytter vi oss av en analyseform som finner menneskers nærmeste emosjonelle utviklingssone. Vi vet alle at et barn ikke kan løpe rett etter at det har lært å krabbe. Dette gjelder også den emosjonelle utviklingen. Den nevroaffektive analysen finner hvor i utviklingen barn og unge befinner seg, og hvor vi da bør sette inn tiltak. Ofte opplever lærere, foreldre, venner, BUP osv. et barn ulikt. Analysen kan bidra til alle involverte har likt utgangspunkt i arbeid med barn og unge.

Dette kan være et godt kartleggingsverktøy kan gi mer treffsikre tiltak, og det gir også en mulighet til å måle hvorvidt de tiltak som settes inn har en effekt.

https://www.docenten.no/analysen

Miljøterapi i hjemmet

RUFS kan tilby råd og veiledning etter mandat fra barneverntjenesten tilpasset familiens behov. For eksempel råd og veiledning til foreldre rundt ulike tema, råd og veiledning knyttet til praktisk oppfølging, samarbeid og lignende.

Mange familier trenger ofte litt hjelp i hverdagen for å redusere stresset som ofte oppstår. Dette kan være transport til og fra fritidsaktivitet og praktisk hjelp i hjemmet. Vår tilnærming vil være praktisk rettet, men denne tilnærmingen vil også ivareta det miljøterapeutiske aspektet.

Aktivitetsbasert miljøterapi utenfor hjemmet:

Tradisjonelle hjelpetiltak innenfor barnevernet har ofte vært ulike former for støttekontakter eller besøkshjem, hver og en med ulikt fokus.

RUFS vil med dette tiltaket videreføre noen av de erfaringer vi har med aktivitet som mestringsarena for barn og unge. Vi har erfart at aktivitet og mestring gir grunnlag for videre læring for barn/unge. I tillegg til at strukturerte aktiviteter i seg selv har en god effekt på både læringsevne, konsentrasjon og overføringsverdi.

Vi erfarer også at strukturerte aktiviteter også er et godt grunnlag for gode samtaler.

Nevroaffektiv analyse kan benyttes gjennom hele prosessen hvis det er ønskelig.

RUFS tilbyr også denne tjenesten etter mandat fra barneverntjenesten. Sammen finner vi de gode løsningene for hvert enkelt barn.

Ta kontakt Øystein Dalberg for hjelpetiltak innlandet på telefon 40145256 eller dalberg@rufs.no for nærmere informasjon. For hjelpetiltak Møre og Romsdal ta kontakt med Odd Arne Moen på telefon 41208579 eller mail moen@rufs.no