Tiltaksutvikling og konsulenttjenester

Hjelpetiltakene kan omfatte

  • Familieveiledning
  • Tilsynsoppgaver
  • Saksbehandling for kommunal barneverntjeneste
  • Avlastning og ulike støttefunksjoner
  • Oppfølging av ungdom i egne boliger
  • Motorsport som hjelpetiltak for barn og ungdom (motocross, verkstedarbeid, samt kjøretrening for ungdom på lett og mellomtung motorsykkel).

 

Ta kontakt med Øystein Dalberg på telefon 920 98 457 for nærmere informasjon.