Tiltaksutvikling og konsulenttjenester

Hjelpetiltakene kan omfatte

  • Familieveiledning
  • Nevroaffektiv Analyse
  • Tilsynsoppgaver
  • Saksbehandling for kommunal barneverntjeneste
  • Avlastning og ulike støttefunksjoner
  • Oppfølging av ungdom i egne boliger
  • Motorsport som hjelpetiltak for barn og ungdom (motocross, verkstedarbeid, samt kjøretrening for ungdom på lett og mellomtung motorsykkel).

 

Ta kontakt Øystein Dalberg på telefon 920 98 457 for nærmere informasjon.