Innlandet Rena

Haralosen

Haralosen 2

Oppdelt i 3 ulike boenheter hvor ungdommene kan få tilrettelagt egne boenheter eller være en del av et felleskap med 2 andre beboere. Boenhetene er fleksible og gir rom for individuelle løsninger for hver enkel plassering. Alle leilighetene har tilgang på eget kjøkken, bad, stue og soverom. Det er også fellesareal med en stor stue og kjøkken.

Haralosen 2 har gåavstand til sentrum, skoler og andre offentlige tjenester.

Videregående skole som er mest aktuell for ungdommer på RUFS ligger i Elverum . Det er 30 km til Elverum med gode buss og tog forbindelser. Nord-Østerdal videregående skole ligger 40 km nord for Rena. Dette er en skole som vil kunne være aktuell for beboere på RUFS. Gode tog og bussforbindelser også hit.

Haralosen 2, 8 og 24 ligger i umiddelbar nærhet til hverandre.

Haralosen 24

En boenhet som er inndelt i tre forskjellige leiligheter. Høsten 2020 har boenheten vært gjennom større utberdinger. Den fremtår i dag som en moderne og formålstjenlig bolig for både beboere og ansatte.

Hver enkelt lelighet har 2 soverom, stue, kjøkken, bad og toalett. Her har RUFS mulighet for å tilrettelegge botreningstiltak for å dyktiggjøre ungdommene til egen bosituasjon, eventuelt at man organiserer botiltak hvor ungdommen bor sammen med en av personalet som er på vakt. Boenheten ligger i gåavstand til Haralosen 2 og 8.

Videregående skole som er mest aktuell for ungdommer på RUFS ligger i Elverum. Skolen ligger 30 km fra RUFS, det er gode buss og tog forbindelser mellom Rena og Elverum.

Nord-Østerdal videregående skole ligger 40 km nordover i Østerdalen. Dette er også en skole som vil være aktuell for beboere på RUFS. Det er gode buss og tog forbindelser mellom Rena og Stor- Elvdal.

Haralosen 8

Oppdelt i 3 ulike boenheter hvor ungommene kan få tilrettelagt egne boenheter eller vær en del av et felleskap med 2 andre beboere. Boenhetene er fleksible og gir rom for individuelle løsninger for hver enkel plassering. Haralosen 8 har også en administrasjonsavdeling.

Haralosen 8 har også et eget MC verksted som disponeres av Motorsporttiltaket.

Haralosen 8 har gåavstand til sentrum, skoler og andre offentlige tjenester.

Videregående skole som er mest aktuell for ungdommer på RUFS ligger i Elverum . Det er 30 km til Elverum med gode buss og tog forbindelser. Nord-Østerdal videregående skole ligger 40 km nordover Østerdalen. Dette er også en skole som vil være aktuell for beboere på RUFS. Gode tog og bussforbindelser.

Haralosen 8 ligger nært våre andre avdelinger Haralosen 24 og 2.