Møre og Romsdal Ålesund

Holmevatnet

Holmevatnet 6  ligger i Ålesund kommune.  Det er kort avstand til skole og ulike serviceinstanser. Det er gode bussforbindelser til Ålesund sentrum og til flyplassen på Vigra.
Avdelingen er godkjent for 3 ungdommer som plasseres etter lov om barneverntjenester paragraf 5-1