Hverdagene på RUFS

Hverdagene på RUFS

RUFS tror det er viktig for deg at du har en meningfylt hverdag. Derfor mener vi at du må gå på skole eller ha et dagtilbud. RUFS er forpliktet til å hjelpe deg med dette. Vi mener også at fritiden er like viktig. RUFS vil av den grunn gjøre en god innsats for å hjelpe deg med å tilrettelegge en hverdag med ulike aktiviteter som du kan trives med, men vi ønsker likevel å minne deg på ditt eget ansvar for å bidra til godt innhold i hverdagene.

Det er ikke uvanlig at man i perioder har problemer med å våkne om morgenene. Dette kan oppleves for mange som et seriøst problem, – men nødvendig!  Vi forventer at du selv kommer deg opp, men RUFS vil gjerne å hjelpe deg slik at du i fremtiden greier å gjennomføre dette selv. Det er dette det hele dreier seg om  – RUFS skal hjelpe deg slik at du etterhvert blir selvstendig, samt at du mestrer hverdagene og de kravene som stilles deg på en god måte.

RUFS ønsker å hjelpe deg til å utvikle deg videre i livet, hjelpe deg slik at du oppnår en forandring på de problemene som er grunnen for at du må bo på RUFS. Vi må svært ofte samarbeide med dine foreldre eller foresatte, barneverntjenesten, skole etc eller andre som er vitktige i livet ditt.

På Rufs er vi avngegige av å lager planer for hverdagen. Vi har husregler som du må forholde deg til. Her er det blant annet bestemmelser om inne og utetider, bruk av data og sosiale meldier

Din familie og dine venner er velkomne på besøk på RUFS.